Respect voor verkopers en installateurs. Geen directe verkopen.

Blog archief
RSS

Blog

Tijdelijke facturatie van een « MARITIEME MEERKOST », in verband met de stijgende transportkosten

Beste klant,

De mondiale sanitaire crisis die we doormaken, blijft een impact op alle sectoren te hebben, inclusief het maritieme transport.

Rekening houdend met de « stop and go » in verband met de lockdown/ stop lockdown, en de gevolgen op de flux in de transport tussen continenten, wordt de container schaars en dit doet de prijzen enorm stijgen.

Als voorbeeld, de prijs van een container van 40 voet die in september 2020 aan 1.900 USD stond en midden Mei 2021 naar 12.000 USD is gestegen, dus een meerkost van meer dan 10.000 USD per container.

Rekening houdend met het beperkt aantal apparaten die in een container kunnen worden geplaatst, is het momenteel absoluut noodzakelijk dat wij deze toeslag spreiden en aanpassen totdat de prijzen weer op een normaal niveau zijn.

Met dit in gedachten, en om de impact op uw rentabiliteit te minimaliseren en de kosten op een eerlijke en eenvoudige manier te verdelen, delen wij u mee dat wij voor de betrokken producten een tijdelijke toeslag zullen aanrekenen, die veel lager zal zijn dan de werkelijke kosten van de stijging van de transportprijzen.

Deze toeslag is in de elektronische catalogus herkenbaar aan een speciale badge: "MARITIEME KOSTEN" en aan de toepassing van een kleurenchip op de productreferentie en de prijs ervan.

Het bedrag van de toeslag is op :

90 € HT, voor het materiaal met een groene chip

235 € HT, voor het materiaal met een gele chip

350 € HT, voor het materiaal met een blauwe chip

(deze kosten zijn extra en vallen niet onder uw kortingsvoorwaarden)

Deze methode van kostendeling, d.w.z. een identificeerbare en gekwantificeerde lijn, maakt het mogelijk de situatie doorzichtig en leesbaar te maken, zonder dat de openbare prijzen of de geldende korting verbintenissen hoeven te worden gewijzigd.

Bovendien kunnen de solidariteitsinspanningen gelijkelijk worden verdeeld over uw eindklanten:

De herfacturering van een deel van deze kosten zou denkbaar moeten zijn zonder dat dit hun activiteiten belast en verstoort. Voor de aankoop van een apparaat dat over vijf jaar wordt afgeschreven, met een maritieme toeslag van 235 euro, zou dit neerkomen op 0,13 euro per dag.

Wij willen ook van deze gelegenheid gebruik maken om u mee te delen dat de gezondheidscrisis nog steeds gevolgen heeft voor de volledige bevoorradingsketen van de fabrikanten, en in vele zeehavens ook tot congestie heeft geleid, met langere leveringstermijnen tot gevolg.

Wij hopen dat u begrip heeft voor de situatie, en dat deze maritieme overbelasting, die ons wordt opgelegd, slechts tijdelijk is.

Laten we deze delicate en moeilijke periode in solidariteit doorkomen.

Bedankt voor uw vertrouwen

Christine COTTARD

Presidente